Watch on streaming the international forum Carta de Santiago.

Follow us on social media:

Cidade da Cultura de Galicia

Fundación Paideia Galiza